Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 

PARTICIPOVAŤ? PARTICIPOVAŤ! – učebnica participatívnej tvorby verejných politík

PARTICIPOVAŤ? PARTICIPOVAŤ! – učebnica participatívnej tvorby verejných politík je jedným z praktických výstupov národného projektu. Vznikla v spolupráci so skúsenými lektormi a autormi Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS). Prečo vznikla? Jedným z pilierov otvoreného vládnutia je zapájanie verejnosti do tvorby verejných politík – participácia. Zodpovednosť iniciátora a sprievodcu participatívnymi procesmi leží na pleciach verejnej správy. Ako však vo verejnej správe očakávať pozitívny prístup k participácii, keď chýbajú odborne pripravení ľudia, relevantné informácie, vzdelávacie programy a podpora participatívnych procesov? Národný projekt reagoval na absenciu podporných nástrojov pre zavádzanie participácie do praxe verejnej správy prípravou a pilotným testovaním vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík, ktorého výsledkom je aj táto učebnica. Ambíciou učebnice je poskytnúť základné praktické informácie pre naštartovanie vedomej a riadenej participácie verejnosti na tvorbe verejných politík a tiež zabojovať o pevné miesto v knižnici a praxi každého moderného úradníka.

Publikáciu si môžete pozrieť TU (PDF, 5 MB).

Parti učebnica (PDF, 5 MB)