Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 

Participácia v rozvoji environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

Participácia v rozvoji environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety sa zameriava na zapájanie verejnosti v oblasti riešenia environmentálnej problematiky na úrovni regionálnej územnej samosprávy. Ponúka nový spôsob uvažovania o zodpovednosti a kompetencii samosprávnych krajov voči environmentálnym výzvam. Autor Richard Medal na príklade spolupráce Trenčianskeho samosprávneho kraja a združenia Špirála popisuje,  ako sa za účasti verejnosti tvorila Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Zdôvodňuje výber participatívnych metód, ktoré sa v procese zapájania verejnosti implementovali a ktoré sa osvedčili. Publikácia predkladá tento návod s ambíciou, že nájde svojich adresátov  a nasledovateľov v ostatných samosprávnych krajoch na Slovensku.

Publikáciu si môžete pozrieť TU (PDF, 620 kB).

Obálka publikácie (PDF, 620 kB)