Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. apríl 2024, nedeľa
 

Checklist: Kedy použiť Scenár 2: "Verejnosť sa zúčastňuje na diskusii o alternatívach verejnej politiky?"

  • o probléme, ktorý má riešiť budúca verejná politika, existuje verejná diskusia, verejnosť sa zaujíma o možné riešenia,
  • v spoločnosti sú sformované názorové skupiny,
  • odborníci presadzujú odlišné prístupy k riešeniu verejného problému, možné riešenia môžu polarizovať spoločnosť,
  • potreba prijať verejnú politiku nie je urgentná, ale existuje tlak na zmenu súčasného prístupu k riešenému problému,
  • verejná správa disponuje kľúčovými zdrojmi potrebnými pre realizáciu politiky vlastnými inštitúciami, prostredníctvom rezortných dotačných, grantových schém, či inými mechanizmami financovania realizácie politiky (napr. Stratégia rozvoja dopravy SR),
  • kľúčoví hráči vo verejnej správe vnímajú potrebu vstupov/informácií  od zainteresovaných aktérov,
  • v rámci verejnej inštitúcie neexistuje zásadné obmedzenie pre realizáciu participatívneho procesu (v inštitúcii nie je neprekonateľná opozícia voči procesu, so zainteresovanými aktérmi je možné zdieľať nevyhnutné informácie).