Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. apríl 2024, nedeľa
 

Checklist: Kedy použiť scenár 4: "Verejnosť sa podieľa na dosahovaní dohody o prioritách verejnej politiky, ako aj na jej realizácii?"

  • o predmete budúcej politiky existuje pomerne rozvinutá verejná diskusia,
  • v spoločnosti sú výrazne artikulované názorové skupiny,
  • odborníci a zainteresovaní aktéri predstavujú rôzne, v niektorých prípadoch priam protichodné prístupy k verejnej politike,
  • je možné identifikovať široké spektrum zainteresovaných aktérov, ktorých spolupráca je významná pri implementácii verejnej politiky,
  • verejná správa, resp. inštitúcia zodpovedná za prípravu verejnej politiky nemá dostatočné kapacity, zdroje, prípadne autoritu na realizáciu budúceho rozhodnutia,
  • problém, ktorý rieši verejná politika, je komplexný a pri jeho riešení musí štát  spolupracovať s rôznorodými inštitúciami, samosprávou, MNO, občianskymi iniciatívami, miestnymi komunitami a aj neformálnymi lídrami,
  • v rámci verejnej inštitúcie neexistuje zásadné obmedzenie pre realizáciu participatívneho procesu (v inštitúcii nie je neprekonateľná opozícia voči procesu, so zainteresovanými aktérmi je možné zdieľať nevyhnutné informácie).