Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2021, štvrtok
 

Výstupy projektu

Po skončení implementácie pilotného projektu technickej pomoci Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov (projekt Partnerstvo I) nájdete v tejto časti jeho hlavné výstupy. Okrem toho si môžete prečítať zhrnutie projektu v záverečnej správe, ktorú nájdete na tomto mieste. (PDF, 400 kB)

 Viac informácii o projekte a konkrétnych aktivitách nájdete aj v sekcii Správy.

1. Participatívna tvorba výziev


2. Práca s informáciami a zvyšovanie transparentnosti v EŠIF


3. Efektívny monitoring EŠIF