Logo MVSR      Logo PZSR
Staň sa policajtom!


Dnes je 29. máj 2024, streda

Vyšetrovanie

Vyšetrovanie je činnosť vyšetrovateľa, ktorý pri svojej činnosti a pri zadovažovaní dôkazov v trestnom konaní postupuje podľa Trestného poriadku. Vyšetrovateľ je  zároveň orgán činný v trestnom konaní, ktorý koná v prípadoch, kde máme podozrenie zo spáchania trestnej činnosti, alebo sme si istí, že k nej došlo. Podstatnou a významnou časťou tejto činnosti je dokazovanie.

To, že sa skutok stal a má znaky trestného činu, na uzavretie prípadu ale zďaleka nestačí. Potrebujeme tiež zistiť jeho páchateľa a urobiť toho oveľa viac.

Ako vyšetrovateľ budeš vo veciach, ktoré budeš vyšetrovať, procesne samostatný. Budeš vydávať rozhodnutia, či už vo forme uznesenia alebo iného charakteru. Budeš pracovať a riešiť úlohy aj na mieste činu.

Pri tejto činnosti si viazaný ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v rozsahu ustanovenom Trestným poriadkom aj pokynmi a príkazmi prokurátora a súdu. Znalosti z trestného práva sú vítané, keďže ide o oblasť trestného práva.

Tvojimi pravými rukami budú kolegovia – referenti operatívnych oddelení (operatívci), ako aj referenti oddelení kriminalisticko-technických činností (kriminalistickí technici).

Budeš tiež oprávnený vyžadovať od služieb Policajného zboru úkony a opatrenia, ktoré budeš potrebovať vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní.  

Ak Ťa baví právo a vyšetrovanie a chceš byť pre spoločnosť prínosom, určite sa daj na cestu vyšetrovateľa.

PONÚKAME

 • pravidelný a stabilný príjem (aj počas PN a OČR)
 • základný hrubý mesačný príjem od 1101,50 €
 • základný čas služby v týždni 38 / 40 hodín
 • 6 týždňov dovolenky
 • platené služobné voľno (napr. pri návšteve lekára, darcovstvo krvi, ošetrovanie chorého dieťaťa mladšieho ako 11 rokov....)
 • príspevok na stravovanie,
 • príspevok na rekreáciu až do výšky 275 €
 • príspevok na bývanie
 • preventívnu rehabilitáciu
 • kúpeľnú liečbu
 • vlastnú sieť rezortných zdravotníckych a rekreačných zariadení
 • každoročne bezplatnú preventívnu, zdravotnú prehliadku
 • vzdelávanie a kariérny rast
 • osobitné sociálne zabezpečenie

POŽADUJEME

 • vek viac ako 18 rokov
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť
 • zdravotnú, fyzickú a psychickú spôsobilosť
 • spôsobilosť na právne úkony
 • ku dňu prijatia do služobného pomeru bez členstva v politickej strane alebo hnutí
 • viac informácií v časti Podmienky

Máš záujem?

Pokiaľ Ťa naša ponuka zaujala, stačí iba vyplniť kontaktný formulár a my sa Ti ozveme

Kontakty

Kontaktovať nás môžeš aj na ktoromkoľvek personálnom pracovisku!

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Banská Bystrica

oddelenie personálne
Ul. 9 mája č. 1
974 86 Banská Bystrica
Tel.: +421 96160 5311
E-mail: TA.13G4@77s9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Bratislava

oddelenie personálne
Špitálska 14
812 28 Bratislava
Tel.: +421 9610 21601
E-mail: TA.13G4@a7s9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Košice

oddelenie personálne
Kuzmányho 8
041 02 Košice
Tel.: +421 9689 53011
E-mail: TA.13G4@lrs9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Nitra

oddelenie personálne
Piesková 32
949 01 Nitra
Tel.: +421 96130 5311
E-mail: TA.13G4@k6s9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Prešov

oddelenie personálne
Štúrova 7
080 01 Prešov
Tel.: +421 96180 5310
E-mail: TA.13G4@dss9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Trenčín

oddelenie personálne
Jilemnického 1
911 42 Trenčín
Tel.: +421 96120 5311
E-mail: TA.13G4@6js9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Trnava

oddelenie personálne
Kollárova 31
917 02 Trnava
Tel.: +421 96110 5311
E-mail: TA.13G4@jjs9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Žilina

oddelenie personálne
Kuzmányho 26
012 23 Žilina
Tel.: +421 96140 5311
E-mail: TA.13G4@ahs9ds@

 

Čo Ťa v začiatkoch čaká?

 

Po dokončení prijímacieho konania Ťa musíme pripraviť na službu. Budeš prijatý do služobného pomeru a následne absolvuješ policajné vzdelanie na strednej odbornej škole Policajného zboru, kde Ťa naučíme základným zručnostiam a získaš vedomosti, ktoré musí poznať každý policajt. Viac informácií o štúdiu nájdeš v kategórii "Štúdium"