Logo MVSR      Logo PZSR
Staň sa policajtom!


Dnes je 23. máj 2024, štvrtok

Zásahové útvaryLYNX Commando

LYNX Commando alebo Útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru. Bojovníci z tohto zásahového útvaru vedia okamžite a samostatne operovať na celom území Slovenska. Ich veliteľa riadi priamo policajný prezident.

Ak chceš slúžiť v tomto útvare, musíš prejsť pekelným týždňom. Počas neho preveríme na čo máš. No tým to iba začína. Výcvikom sa zapotíš každý deň. Musíš byť totiž pripravený zasahovať proti teroristom, únoscom a nebezpečným páchateľom z organizovaných zločineckých
skupín. V LYNX Commande si siahneš na svoje limity.

Svoje schopnosti v tomto útvare zužitkuješ aj pri záchranných akciách. Pri živelných pohromách, katastrofách, veľkých dopravných nehodách a priemyselných haváriách. Tvoja príprava na rôzne situácie bude vychádzať z vopred premyslených postupov. Na útvare totiž spracúvame a priebežne aktualizujeme typové projekty riešenia krízových situácií. Presne vieme čo robiť pri teroristickom útoku napríklad na atómové elektrárne, vodné diela, chemické továrne a podobne.

Môžeš nás vidieť pri policajných akciách, pri ozbrojených sprievodoch, aj pri preprave peňazí. No zabezpečujeme aj ochranu zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí.

Sme prepojení na medzinárodné systémy ochrany chránených osôb a vieme zabezpečiť ich ochranu na území Slovenska. Útvar osobitného určenia má pod palcom tiež špeciálnu prípravu policajtov, akou je činnosť vo výškach a nad voľnou hĺbkou, parašutistická činnosť a podobne. Zabezpečuje odborné kurzy krízového vyjednávania a výcvik vyjednávačov.

V tomto zásahovom útvare budeš doma aj v zahraničí cvičiť spoločne so špeciálnymi policajnými útvarmi členských štátov Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.


Tak čo, máš trpezlivosť ostreľovača a vytrvalosť bojovníka? Začni svoju cestu k nám, vstupom do polície a nevzdávaj to!

 

PONÚKAME

 • pravidelný a stabilný príjem (aj počas PN a OČR)
 • základný hrubý mesačný príjem od 1101,50 €
 • základný čas služby v týždni 38 / 40 hodín
 • 6 týždňov dovolenky
 • platené služobné voľno (napr. pri návšteve lekára, darcovstvo krvi, ošetrovanie chorého dieťaťa mladšieho ako 11 rokov....)
 • príspevok na stravovanie,
 • príspevok na rekreáciu až do výšky 275 €
 • preventívnu rehabilitáciu
 • kúpeľnú liečbu
 • vlastnú sieť rezortných zdravotníckych a rekreačných zariadení
 • každoročne bezplatnú preventívnu, zdravotnú prehliadku
 • vzdelávanie a kariérny rast
 • osobitné sociálne zabezpečenie

POŽADUJEME

 • vek viac ako 18 rokov
 • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť
 • zdravotnú, fyzickú a psychickú spôsobilosť
 • spôsobilosť na právne úkony
 • ku dňu prijatia do služobného pomeru bez členstva v politickej strane alebo hnutí
 • v niektorých prípadoch špeciálna odborná spôsobilosť
 • viac informácií v časti Podmienky

Máš záujem?

Pokiaľ Ťa naša ponuka zaujala, stačí iba vyplniť kontaktný formulár a my sa Ti ozveme

Kontakty

Kontaktovať nás môžeš aj na ktoromkoľvek personálnom pracovisku!

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Banská Bystrica

oddelenie personálne
Ul. 9 mája č. 1
974 86 Banská Bystrica
Tel.: +421 96160 5311
E-mail: TA.13G4@77s9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Bratislava

oddelenie personálne
Špitálska 14
812 28 Bratislava
Tel.: +421 9610 21601
E-mail: TA.13G4@a7s9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Košice

oddelenie personálne
Kuzmányho 8
041 02 Košice
Tel.: +421 9689 53011
E-mail: TA.13G4@lrs9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Nitra

oddelenie personálne
Piesková 32
949 01 Nitra
Tel.: +421 96130 5311
E-mail: TA.13G4@k6s9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Prešov

oddelenie personálne
Štúrova 7
080 01 Prešov
Tel.: +421 96180 5310
E-mail: TA.13G4@dss9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Trenčín

oddelenie personálne
Jilemnického 1
911 42 Trenčín
Tel.: +421 96120 5311
E-mail: TA.13G4@6js9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Trnava

oddelenie personálne
Kollárova 31
917 02 Trnava
Tel.: +421 96110 5311
E-mail: TA.13G4@jjs9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Žilina

oddelenie personálne
Kuzmányho 26
012 23 Žilina
Tel.: +421 96140 5311
E-mail: TA.13G4@ahs9ds@

 

Čo Ťa v začiatkoch čaká?

 

Po dokončení prijímacieho konania Ťa musíme pripraviť na službu. Budeš prijatý do služobného pomeru a následne absolvuješ policajné vzdelanie na strednej odbornej škole Policajného zboru, kde Ťa naučíme základným zručnostiam a získaš vedomosti, ktoré musí poznať každý policajt. Viac informácií o štúdiu nájdeš v kategórii "Štúdium"