Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2018, Streda
 

Fotografie nehodového úseku na ceste I49 km 61,000-63,000 v okr. Púchov

Foto 1.- začiatok nehodového úseku - extravilán Púchova
Foto 2.- priebeh úseku - vjazd do Púchova
Foto 3. - priebeh úseku - štvorramenná križovatka s ul. Komenského a Riečna
Foto 4. - priebeh úseku - kruhová križovatka s cestou II507, cestou I49A a ul. 1. mája