Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. apríl 2019, Štvrtok
 

Odbor opravných prostriedkov

Odbor opravných prostriedkov

Vajanského 2, Trnava
Telefón 0961105600

Ing. Alena Stupjanská - poverená zastupovaním vedúceho zamestnanca