Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. apríl 2018, Streda
 

Odbor živnostenského podnikania

CALL CENTRUM: 0903 428 725  denne od 8.30 - 14.00 hod.


Živnostenský zákon č. 455/1991Zb. v znení neskorších predpisov a zákonov upravuje podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním.


Oddelenie živnostenskej kontroly 

Oddelenie živnostenskej registrácie


Vedúca odboru:

Ing. Mária Šumichrastová

Telefón 037/ 65 49 284

Zamestnanci: 

Ing. Silvia Sentešová

Telefón 037/ 65 49 309

Ing. Irena Potančoková

Telefón 037/ 65 49 309

Ing. Monika Šabíková

Telefón 037/ 65 49 261

Ing. Ľubomíra Rakovská

Telefón 037/ 65 49 261

Mgr. Zlatica Orelová

Telefón 037/ 65 49 307

Bc. Emília Bédiová

Telefón 037/ 65 49 289

Bc. Mária Kukučková

Telefón 037/ 65 49 289

Mgr. Alena Plachá

Telefón 037/ 65 49 307

Bc. Mária Benczová

Telefón 037/ 65 49 261

Ing. Jana Černáková

Telefón 037/ 65 49 309

Ing. Ľuboslav Bolfa

Telefón 037/ 65 49 307

Mgr. Lenka Sopúchová

Telefón 037/ 65 49 289

Mgr. Beata Kanásová

Telefón 037/65 49 216

Ing. Eva Mičková

Telefón 037/ 65 49 216

RNDr. Mariana Krkošová

Telefón 037/ 65 49 228

Bc. Darina Žilinská

Telefón 037/ 65 49 228

Mgr. Denisa Flimelová

Telefón 037/ 65 49 296

Ing. Terézia Dřízová

Telefón 037/ 65 49 296

Ing. Katarína Gálová Pálková

Telefón 037/ 65 49 296

Pracovisko Zlaté Moravce:

Ing. Edita Malá

Okresný úrad Nitra, pracovisko Zlaté Moravce Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
Telefón 0961 36 5710

Mgr. Márius Ondrejmiška

Okresný úrad Nitra, pracovisko Zlaté Moravce Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
Telefón 0961 36 5710