Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2019, štvrtok
 
Okresné úrady / TRNAVSKÝ KRAJ / Trnava / Odbor starostlivosti o životné prostredie / Dokumenty na stiahnutie / C etapa národného zoznamu území európskeho významu / Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0852 Váh pri Hlohovci do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0852 Váh pri Hlohovci do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Plány a výročné správy  |  Verejné vyhlášky

Oznámenie SKUEV0852 (PDF, 586 kB)

Potvrdenie o oznámení SKUEV0852 (PDF, 134 kB)

Príloha SKUEV0852 (PDF, 131 kB)

Pozvánka SKUEV0852 (PDF, 75 kB)

 
 
Dokumenty na stiahnutie
mapa_Vah_pri_Hlohovci (3,0 MB) jpg