Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2015, Nedeľa
Sekcie MV SR
 

Štátny archív v Prešove

080 06 Prešov- Nižná Šebastová, Slanská 31
Telefón 051/ 746 0052
Fax 051/ 776 40 59

Riaditeľ

Doc. PhDr. Miloslava Bodnárová, CSc.
Telefón 051/ 746 00 50

Zástupca riaditeľa

Telefón 051/ 746 00 51

Predarchívna starostlivosť

Telefón 051/ 746 00 59

Bádateľňa

Telefón 051/ 746 00 55

e-mail: archiv@sapo.vs.sk

pobočka Prešov

080 01 Prešov, Slovenská 40
Telefón 051/ 773 30 05
Fax 051/ 773 11 84

Riaditeľ

Mgr.Ľubica Kováčová
Telefón 051/ 773 11 84

e-mail: archiv@sapo-ppo.vs.sk

pobočka Bardejov

085 01 Bardejov, Miškovského 1
Telefón 054/ 472 57 55
Fax 054/472 56 73

Riaditeľ

Mgr. Jozef Petrovič
Telefón 054/ 488 51 45
Fax 054/ 488 51 47

e-mail: archiv@sapo-pbj.vs.sk

pobočka Humenné

066 80 Humenné, Štúrova 1
Telefón 057/ 775 27 70
Fax 057/ 778 33 17

Riaditeľ

Mgr.Mária Novosádová

e-mail: archiv@sapo-phe.vs.sk

pobočka Svidník

089 01 Svidník, Partizánska 625/12
Telefón 054/ 752 23 02
Fax 054/ 752 23 02

Riaditeľ

PhDr. Richard Pavlovič
Telefón 054/ 752 50 08

e-mail: archiv@sapo-psk.vs.sk

pobočka Vranov nad Topľou

093 01 Vranov Nad Topľou, Budovateľská 1277
Telefón 057/ 446 49 08
Fax 057/ 446 49 08

Riaditeľ

Mgr. Daniela Jackaničová

e-mail: archiv@sapo-pvt.vs.sk

 

 
[Copyright]