Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. apríl 2018, Nedeľa
 

Kontakty na organizačné útvary sekcie verejnej správy MV SR

Generálny riaditeľ

sekcie verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

sekretariát

Telefón 02/4859 2101
Fax 02/4333 4395

Generálny riaditeľ : Ing. Adrián Jenčo

Telefón 02/4859 2101
Fax 02/4333 4395

e-mail: svs@mvsr.vs.sk

 

PODATEĽŇA

Úradné hodiny

po, ut, štvr - 08.00 h - 15. 00 h

str - 08.00 h - 17. 00 h

pia - 08.00 h - 14.00 h


Organizačný odbor

Riaditeľ: Ing. Peter Zvara

Telefón 02/4859 2150
Fax 02/4333 4395

sekretariát

Telefón 02/4859 2151
Fax 02/4333 4395

e-mail: oo.svs@mvsr.vs.sk 

          oo.svs@minv.sk


Odbor miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov 

Riaditeľ: Mgr. Monika Filipová

Telefón 02/4859 2200
Fax 02/4333 4674

sekretariát

Telefón 02/4859 2201, 02/4333 9148

e-mail: omszv.svs@minv.sk 


Odbor štátneho občianstva

Riaditeľ: Mgr. Peter Drábek

Telefón 02/4859 2463
Fax 02/4859 2399

sekretariát

Telefón 02/4859 2349
Fax 02/4859 2399

e-mail: oso.svs@minv.sk 


Odbor všeobecnej vnútornej správy

Riaditeľ: JUDr. Jana Vallová, PhD.

Telefón 02/48592950
Fax 02/48592969

sekretariát

Telefón 02/48592951
Fax 02/48592969

Oddelenie registrácií

Telefón 02/48592959

Oddelenie správne a priestupkov

Telefón 02/48592960

e-mail: ovvs.svs@minv.sk


Odbor volieb, referenda a politických strán

Riaditeľ: Ing. Eva Chmelová

Telefón 02/4859 2310
Fax 02/4333 3552

sekretariát

Telefón 02/4859 2311, 02/4333 3552

e-mail: ovr.svs@minv.sk


Odbor archívov a registratúr

Riaditeľ: Mgr. Mária Mrižová, PhD. - poverená riadením odboru

Telefón 02/5249 7629
Fax 02/5249 4530

sekretariát

Telefón 02/5728 3220
Fax 02/5249 4530

e-mail: oar.svs@minv.sk


Odbor živnostenského podnikania

Riaditeľ: Ing. Ján Dutko

Telefón 02/4859 2400
Fax 02/4333 4726

Sekretariát

Telefón 02/4859 2401, 02/4333 3607

e-mail: ozp.svs@mvsr.vs.sk


Odbor správy štátnych hraníc

Riaditeľ: Ing. Peter Šlahor

Sekretariát
Telefón 02/5341 9548
Fax 02/5341 9546

e-mail: ossh.svs@minv.sk


Odbor registrov, matrík a hlásenia pobytu 

Riaditeľ: JUDr. Marek Dlapa

Telefón 02/4859 2300

sekretariát

Telefón 02/4859 2301
Fax 02/4859 2969

e-mail: ormp.svs@minv.sk


Analyticko-metodická jednotka verejnej správy 

Riaditeľ: Dott. Matúš Šesták

Telefón 02/4859 2963
Fax 02/4859 2957

sekretariát

Telefón 02/4859 2962
Fax 02/4859 2957

e-mail: amj.svs@minv.sk


Odbor implementácie projektov verejnej správy

Riaditeľ: poverený riadením Dott. Matúš Šesták

Telefón 02/4859 2974
Fax 02/4859 2957

sekretariát

Telefón 02/4859 2956
Fax 02/4859 2957

e-mail: amj.svs@minv.sk