Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2019, štvrtok
 

Sociálna výpomoc a príspevky pre členov odborovej organizácie

Pre členov Základnej organizácie sekcie verejnej správy MV SR odborového zväzu SLOVES je možné podľa podmienok stanovených v Štatúte sociálno-podporného fondu SLOVES (PDF, 125 kB)žiadať prostredníctvom zvojej základnej organizácie príspevky:

- pri narodení alebo osvojení si dieťaťa

- na kúpu okuliarov alebo šošoviek

- na pohrebné trovy

- na rekondično-rehabilitačné pobyty organizované zväzom SLOVES

- pri bezplatnom darovaní krvi

- v ťažkej životnej situácii

- na detskú rekreáciu

Informácie o postupe pri podávaní žiadosti získajú členovia u predsedu Závodného výboru