Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

2020

  Vestník vlády

Slovenskej republiky

Ročník 30, čiastky vydané v roku 2020:

===============================================

Čiastka 1/2020 - vydaná 6. februára 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 400 kB)

1. OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16. januára 2020 o vydaní nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 27. decembra 2019 č. 198/2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 98/2016 o registratúrnom poriadku


Čiastka 2/2020 - vydaná 13. marca 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 386 kB)

2. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky o mobilizácii ozbrojených síl Slovenskej republiky


 Čiastka 3/2020 - vydaná 19. marca 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 422 kB)

3. OZNÁMENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní smernice č. 7/2020 Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup pri udeľovaní a odnímaní čestných názvov školám a školským zariadeniam


Čiastka 4/2020 - vydaná 11. mája 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 402 kB)

4. OZNÁMENIE Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č.10900-0018/2020 z 5. mája 2020 o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov
(úplné znenie metodického pokynu - na stiahnutie tu (PDF, 396 kB))


 Čiastka 5/2020 - vydaná 12. augusta 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 409 kB)

5. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 64/2018 o určení funkcií pre vojakov mimoriadnej služby a o kritériách na hodnotenie pripravenosti vojakov v zálohe na ustanovenie do funkcie v znení neskorších predpisov


 Čiastka 6/2020 - vydaná 7. septembra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 404 kB)

6. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky o mobilizácii ozbrojených síl Slovenskej republiky


 Čiastka 7/2020 - vydaná 7. septembra 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 412 kB)

7. VYHLÁŠKA Okresného úradu Trenčín č. 1/2020 z 25. septembra 2020, ktorou sa zrušuje ochrana chránených stromov Diviacka gledíčia, Hatnianska lipa, Kvašovská lipa, Jasenická lipa, Hrab v Bohuniciach a Lipa v Borčiciach