Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. apríl 2020, piatok
 

2020

  Vestník vlády

Slovenskej republiky

Ročník 30, čiastky vydané v roku 2020:

===============================================

Čiastka 1/2020 - vydaná 6. februára 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 400 kB)

1. OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16. januára 2020 o vydaní nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 27. decembra 2019 č. 198/2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 98/2016 o registratúrnom poriadku


Čiastka 2/2020 - vydaná 13. marca 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 386 kB)

2. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky o mobilizácii ozbrojených síl Slovenskej republiky


 Čiastka 3/2020 - vydaná 19. marca 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 422 kB)

3. OZNÁMENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní smernice č. 7/2020 Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup pri udeľovaní a odnímaní čestných názvov školám a školským zariadeniam