Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. február 2016, Sobota
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Prideľovanie identifikačných čísiel (IČO) organizačným jednotkám občianskych združení

Dňom 1. 11. 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý okrem iného upravuje prideľovanie identifikačných čísiel právnickým osobám.

Identifikačné čísla organizačným jednotkám zriadeným občianskymi združeniami, odborovými organizáciami a organizáciami zamestnávateľov naďalej prideľuje Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorý zároveň na základe žiadosti vydáva potvrdenia o ich pridelení.

 
[Copyright]