Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2020, pondelok
 

Dotácie - prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 206-2006/02288 zo 6. decembra 2006 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 549/2008 Z. z.

 

Číselník variabilných symbolov používaný pri zasielaní a zúčtovaní dotácií na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR: číselník TU (PDF, 132 kB)

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozpis dotácie na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR na rok 2020 (549,5 kB) pdf
Rozpis dotácie na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR na rok 2019 (2,0 MB) pdf
Rozpis dotácie na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR na rok 2018 (1,9 MB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky na rok 2017 (1,9 MB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky na rok 2016 (1,9 MB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky na rok 2015 (2,6 MB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky na rok 2014 (563,4 kB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky na rok 2013 (2,9 MB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky na rok 2012 (2,9 MB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky na rok 2011 (7,0 MB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky na rok 2010 (6,8 MB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a Registra obyvateľov Slovenskej republiky na rok 2009 (2,2 MB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a Registra obyvateľov Slovenskej republiky na rok 2008 (1,5 MB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a Registra obyvateľov Slovenskej republiky na rok 2007 (1,5 MB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a Registra obyvateľov Slovenskej republiky na rok 2006 (1,5 MB) pdf
Výnos Ministerstva vnútra SR č. 549/2008 Z. z., ktorým sa mení výnos Ministerstva vnútra SR č. 206-2006/02288 zo 6. 12. 2006 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov (122,6 kB) pdf
Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 6. decembra 2006 č. 206-2006/02288 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky (8,6 kB) rtf