Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Poskytované služby

MV SR, sekcia verejnej správy, odbor správy štátnych hraníc v súčasnosti poskytuje nasledovné služby (bezplatne):

  • nahliadnutie do hraničných dokumentárnych diel a hraničných dokumentov;
  • grafické kópie hraničných dokumentov v elektronickej forme vo formáte *.pdf, napr. kópie hraničných máp alebo ich častí, kópie popisov štátnych hraníc napr. prostredníctvom ISSH (http://www.minv.sk/?issh);
  • geodetické súradnice bodov štátnych hraníc v analógovej forme (v rôznych súradnicových systémoch záväzných pre konkrétne hraničné dokumentárne dielo – S-JTSK, ETRS89, S42/83 (PL), Gauss-Kruger M34° (AT), stereografický súr. systém, príp. EOV (HU);
  • vydanie stanoviska k stavbe, stavebným, technickým a iným opatreniam na štátnych hraniciach alebo v ich bezprostrednej blízkosti, najmä z hľadiska vplyvu na priebeh hraničnej čiary a vyznačenie štátnych hraníc;
  • vydanie stanoviska k žiadosti o vybratie hraničného znaku.

Osobný odber údajov odporúčame dohodnúť vopred (tel.: 02/ 4859 2801; 02/ 5341 9548, e-mail: ossh.svs@minv.sk).