Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2020, pondelok
 

Dotácie - prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 207-2004/04291 z 3. novembra 2005 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík v znení neskorších predpisov
.

Výnos ustanovuje rozsah a podmienky poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík obciam, ktoré sú sídlom matričného úradu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. 

Z poskytnutých finančných prostriedkov možno uhrádzať bežné výdavky, napr. výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby, príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajšku matrikárkam a matrikárom.

V tabuľke "Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík" na príslušný kalendárny rok je uvedený výpočet dotácie podľa kritérií a pre obec, resp. mestskú časť má informatívny charakter.

Číselník variabilných symbolov používaný pri zasielaní a zúčtovaní dotácií na úseku matrík: číselník TU
(PDF, 129 kB)

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozpis dotácie na úseku matrík na rok 2020 (466,2 kB) pdf
Rozpis dotácie na úseku matrík na rok 2019 (510,4 kB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík na rok 2018 (1,8 MB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík na rok 2017 (1,8 MB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík na rok 2016 (421,7 kB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík na rok 2015 (1,7 MB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík na rok 2014 - dodatok (615,9 kB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík na rok 2014 (442,3 kB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík na rok 2013 (1,5 MB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík na rok 2012 (1,4 MB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík na rok 2011 (3,5 MB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík na rok 2010 (3,9 MB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky na rok 2009 (1,3 MB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky na rok 2008 (1,2 MB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky na rok 2007 (1,4 MB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky na rok 2006- uprava (799,9 kB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky na rok 2006 (1,4 MB) pdf
Rozpis dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky na rok 2005 (585,6 kB) pdf
Oznámenie o výške fin. prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky (23,5 kB) rtf
Výnos MV SR č.550/2008 Z.z., ktorým sa mení výnos MV SR č. 207-2005/04291 z 3.11.2005 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matrík v znení výnosu č. 207-2006/03902 (134,3 kB) pdf
Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 3. novembra 2005 č. 207- 2005/04291 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík (43,0 kB) rtf
Výnos MV SR z 12. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MV SR č. 207-2005/04291 z 3. novembra 2005 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík (10,3 kB) rtf