Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. november 2019, utorok
 

Slovenská archivistika

 

Slovenská archivistika je základným časopisom pre pomocné vedy historické, archívnictvo, archívnu teóriu a prax. Vydáva ju Ministerstvo vnútra SR - odbor archívov a registratúr. Vychádza dvakrát ročne od roku 1966.

 

Adresa redakcie a administrácie:

Ministerstvo vnútra SR

odbor archívov a registratúr
Križkova 7
811 04 Bratislava

 

Hlavný redaktor:

Mária Mrižová  

 

Výkonná redaktorka a tajomníčka redakcie:

Monika Péková

 

Redakčná rada:

Daniel Doležal, Peter Kartous, Peter Keresteš, Ján Lukačka, Elena Machajdíková, 

Richard Marsina, Štefánia Mertanová, Veronika Nováková, Jozef Novák,

Milena Ostrolucká, Radoslav Ragač, Júlia Ragačová, Juraj Roháč, Jana Schullerová, František Žifčák

  

Tlač a grafická úprava:
Centrum polygrafických služieb MV SR, Bratislava

Rozširuje:
L. K. PERMANENT, spol. s r. o.
P.O. BOX 4

Hattalova 12

834 14 Bratislava 34
Tel.: 02/44 45 37 11

Fax: 02/44 37 33 11 


EV 140/08

ISSN 0231-6722

 

Obsah/ Content/ Inhalt/ Sommaire predchádzajúcich ročníkov časopisu Slovenská archivistika

 

 

 

Dôležité odkazy

SA 2013

Dôležité oznamy

POZOR !!!

 

Objednávky a predplatné výlučne prijíma:

L.K. Permanent, spol. s r. o.

Hattalova12

831 03 Bratislava 34

e-mail: zakova@lkpermanent.sk

Tel.: 02/49 11 12 02