Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2018, Streda
 

Štátny ústredný banský archív

Štátny ústredný banský archív

Radničné nam. 16, 969 01 Banská Štiavnica
Telefón 045/67 00 210
Fax 045/ 67 00 209

Úsek riaditeľa

Slovenský banský archív

Radničné nám. 16, Banská Štiavnica
Telefón 045 67 00 210
Fax 045 67 00 209

Mgr. Janka Schillerová

vedúca špecializovaného pracoviska
Telefón 045 67 00 214

Ing. Mgr. Juraj Michelík

digitalizácia a správa IT
Telefón 045 67 00 218

Oddelenie nových fondov

Mgr. Janka Schillerová

vedúca, zástupkyňa riaditeľky
Telefón 045/ 67 00 231

Mgr. Martin Kaskötö

digitalizácia archívnych dokumentov
Telefón 045/67 00 218

Ing. Iveta Ďurigová

archivár, predarchívna starostlivosť
Telefón 045/67 00 232

Ing. Beáta Breznická

archivár, predarchívna starostlivosť
Telefón 045/67 00 232

Lenka Bačíková

archivár
Telefón 045/67 00 230

Mgr. Linda Grollmusová

archivár, knižnica
Telefón 045/67 00 225

Oddelenie starších fondov

Ing. Mária Mihoková

vedúca
Telefón 045/67 00 215, 212

Mgr. Helena Dunajová

archivár
Telefón 045/67 00 228

Mgr. Juraj Hirčák

archivár
Telefón 045/67 00 215

Elena Kašiarová ml.

bádateľňa
Telefón 045/67 00 213

Centrum podpory Banská Bystrica, Jednotka podpory Žiar nad Hronom, pracovisko Štátny ústredný banský archív