Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2019, Utorok
 

Štátny ústredný banský archív

Štátny ústredný banský archív

Radničné nam. 16, 969 01 Banská Štiavnica
Telefón 045/67 00 210
Fax 045/ 67 00 209

Úsek riaditeľa

Slovenský banský archív

Radničné nám. 16, Banská Štiavnica
Telefón 045 67 00 210
Fax 045 67 00 209

Ing. Mgr. Juraj Michelík

digitalizácia a správa IT
Telefón 045 67 00 218

Ing. Mária Mihoková

poverená riadením archívu
Telefón 045 67 00 214

Oddelenie nových fondov

Mgr. Janka Schillerová

vedúca, zástupkyňa riaditeľky
Telefón 045/ 67 00 231

Mgr. Martin Kaskötö

digitalizácia archívnych dokumentov
Telefón 045/67 00 218

Ing. Iveta Ďurigová

archivár, predarchívna starostlivosť
Telefón 045/67 00 232

Ing. Beáta Breznická

archivár, predarchívna starostlivosť
Telefón 045/67 00 232

Lenka Bačíková

archivár
Telefón 045/67 00 230

Mgr. Linda Grollmusová

archivár, knižnica
Telefón 045/67 00 225

Oddelenie starších fondov

Ing. Mária Mihoková

vedúca
Telefón 045/67 00 215, 212

Mgr. Helena Dunajová

archivár
Telefón 045/67 00 228

Mgr. Juraj Hirčák

archivár
Telefón 045/67 00 215

Elena Kašiarová ml.

bádateľňa
Telefón 045/67 00 213

Centrum podpory Banská Bystrica, Jednotka podpory Žiar nad Hronom, pracovisko Štátny ústredný banský archív