Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. august 2018, Štvrtok
 

Vymenovanie nového riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove

02. 10. 2017

Dňom 1. októbra 2017 bol prezidentom Hasičského a záchranného zboru Alexandrom Nejedlým vymenovaný do funkcie riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove mjr. Ing. Ľubomír Toďor. Mjr. Ing. Lubomír Toďor ukončil v júni 2008 vysokoškolské štúdium vykonaním štátnej skúšky v bakalárskom študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť na Prešovskej univerzite v Prešove a akademický titul inžinier získal v máji 2015 na vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach v  študijnom odbore Ochrana osôb a majetku v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov. Mjr. Ing. Ľubomír Toďor začal pôsobiť v Hasičskom a záchrannom zbore v roku 1995 vo funkcii požiarnik  na Okresnej správe Zboru PO. Od septembra 1996 pôsobil vo funkcii strojník a následne od februára 1999 vo funkcii technik špecialista. Dňom 1. apríla 2002 bol vymenovaný do funkcie  technik špecialista v stálej štátnej službe na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v  Prešove.  V roku 2015 pracoval ako vedúci technik špecialista a bol vymenovaný  za nadriadeného – veliteľa čaty na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Prešove. Slávnostné vymenovanie do funkcie riaditeľa sa uskutočnilo 2. októbra 2017 na Okresnom riaditeľstve HaZZ v Prešove.

Zdroj: HaZZ
Foto: HaZZ

01 - Vymenovanie nového riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove
02 - Vymenovanie nového riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove
03 - Vymenovanie nového riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove
04 - Vymenovanie nového riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove
05 - Vymenovanie nového riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove
     
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy