Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2020, sobota
 

Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Sekretariát Prezídia HaZZ

Drieňová 22, 826 86 Bratislava
Telefón 02/ 4859 3401
Fax 02/ 4333 3691

Sekretariát Prezídia HaZZ

Drieňová 22, 826 86 Bratislava
Telefón 02/ 4859 3401
Fax 02/ 4333 3691
       
prezident: plk. Ing. Pavol MIKULÁŠEK                                            viceprezident: plk. Ing. Pavol NEREČA  

Kancelária prezidenta Hasičského a záchranného zboru

Drieňová 22, 826 86 Bratislava
Telefón 02/ 4859 3408
Fax 02/ 4333 3691

Odbor plánovania a koncepcií

Drieňová 22, 826 86 Bratislava
Telefón 02/ 4859 3461
Fax 02/ 4859 3596

riaditeľka: kpt. Mgr. Jana POLÁKOVÁ                                              poverená zastupovaním: plk. Ing. Anna DANEKOVÁ

Odbor požiarnej prevencie

Drieňová 22, 826 86 Bratislava
Telefón 02/ 4859 3491
Fax 02/ 4859 3489

Odbor riadenia hasičských jednotiek

Drieňová 22, 826 86 Bratislava
Telefón 02/ 4859 3551
Fax 02/ 4342 6873

riaditeľka: plk. Ing. Jana MORÁVKOVÁ                                            poverený zastupovaním: plk. Ing. Jozef VOĽANSKÝ