Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2021, nedeľa
 

Krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave

Radlinského 6, 811 07 Bratislava
Telefón 09610 47201
Fax 09610 47201

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave

Vajanského 22, 917 77 Trnava
Telefón 033 / 5920 311
Fax 033 / 5513 109

riaditeľ: pplk. Ing. Martin BLAHA                                                    riaditeľ: plk. JUDr. Vojtech VALKOVIČ

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre

Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
Telefón 037/6416212
Fax 037/6416211

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne

M. R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín
Telefón 032/ 7441 017
Fax 032/ 7441 017

 riaditeľ: plk. Ing. Petr TÁNCZOS, PhD.                                           riaditeľ: plk. Ing. Igor ŠENITKO

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline

Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
Telefón 041/ 7072 201
Fax 041/ 7072 209

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici

Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
Telefón 0961 60 6511
Fax 0961 60 6519

riaditeľ: plk. Ing. Jaroslav KAPUSNIAK, PhD.                            vymenovaný na zastupovanie krajského riaditeľa: plk. Ing. Dušan HANCKO

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Prešove

Požiarnická 1, 080 01 Prešov
Telefón 051/ 7082 381
Fax 051/ 7465 586

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Košiciach

Požiarnická 4, 040 01 Košice
Telefón 055/ 7270 211
Fax 055/ 6322 942

vymenovaný na zastupovanie
krajského riaditeľa: plk. Mgr. Peter KOVALÍK                                 riaditeľ: plk. Ing. Jozef FEDORČÁK