Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2019, streda
 

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre vzniklo 1.4.2002 v zmysle zákona č.315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore. Vo svojej územnej pôsobnosti má zriadených šesť okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, a to v Komárne, v Leviciach, v Nitre, v Nových Zámkoch, v Topoľčanoch a v Zlatých Moravciach.

 budova kr hazz nitra

 

 Predchodcom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, ktorý plnil  úlohy na úseku ochrany pred požiarmi bol Odbor požiarnej ochrany Krajského úradu v Nitre. Predchodcovia okresných riaditeľstiev boli zase odbory požiarnej ochrany okresných úradov (v Komárne, Leviciach, Nitre, Nových Zámkoch, Šali, Topoľčanoch a Zlatých Moravciach) a jednotky požiarnej ochrany zriadené pri týchto okresných úradoch. Z hľadiska územného usporiadania Nitrianskeho kraja, okresné riaditeľstvá kopírujú jednotlivé okresy. Výnimkou je okresné riaditeľstvo v Nitre, ktorého územná pôsobnosť je pre okresy Nitra a Šaľa. Územné obvody sú určené vyhláškou MV SR č.55/2002 Z.z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre riadi výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a výkon činnosti šiestich okresných riaditeľstiev HaZZ so 14 hasičskými stanicami.