Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

Úvod

 

 

 

 Okresné riaditeľstvo Hasičského  a záchranného zboru

v Košiciach

      Požiarnická 4, 040 01 Košice

  

tel.: +421 9619 65031

 

e-mail: sekretariat.ke@minv.sk

 

 

korešpondenčná adresa:

 

Okresné riaditeľstvo

Hasičského  a záchranného zboru v Košiciach

Požiarnická č.4

040 01 Košice 

 


 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

ODVOLÁVA

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch

územnom obvode okresov Košice I až IV

dňom 20.08.2020 od 08:00 hod.