Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Infoservis

 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V KOŠICIACH 

ODVOLÁVA

 ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 

na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch 

v územnom obvode okresov Košice I až IV 

dňom 07.05.2020,  od 12 °° hod. 

 


  

odvolanie času zv. neb. požiaru  

 


Oznam:

          Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Košiciach na základe uznesenia č.111 z 11. marca 2020 v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-VoV-2 na území Slovenskej republiky a vyhlásením mimoriadnej situácie pre územie Slovenskej republiky podľa §8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov dňom 12. marca 2020 od 6:00 prerušuje preventívno-výchovné aktivyty, ukážky techniky, ako aj exkurzie na hasičských staniciach vo svojej pôsobnosti pre školy, školské zariadenia, obce a občianske združenia do odvolania.

pplk. Ing. Tomáš Berzétei v.r.

riaditeľ OR HaZZ vKošiciach