Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Voľné miesta

 

HASIČ

(prípravná štátna služba)

 

Požiadavky: - úplné stredné zdravotnícke vzdelanie s maturitou v odbore

                        „zdravotnícky záchranár“ resp.

                     - I. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore „urgentná,

                       zdravotná starostlivosť“,

                     - vodičské oprávnenie sk. „C“,

                     - psychická, fyzická a zdravotná spôsobilosť,

                    - bezúhonnosť; spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

                    - ovládanie štátneho jazyka,

                    - pobyt na území Slovenskej republiky.

 

 

Miesto vykonávania štátnej služby: Okresné riaditeľstvo HaZZ Trenčín,

                                                             ul. Jesenského 36

                                                             

 

Písomnú žiadosť, osobný dotazník, životopis, úradne overený doklad o dosiahnutom vzdelaní a úradne overenú kópiu rodného listu zasielajte na adresu:

 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

Štefánikova 20

911 49 Trenčín