Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2020, štvrtok
 

Voľné miesta

 

PRÁVNIK

 

 

Miesto práce:         Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne; ul. Štefánikova 20

 

Termín nástupu:      dohodou

 

Mzdové podmienky: od 829,- € (v závislosti od dĺžky praxe)

                               odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z.

 

 

Požiadavky:  -  ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore „právo“

                     -  zdravotná spôsobilosť

                    -  bezúhonnosť; spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

                    -  ovládanie štátneho jazyka

                    -  pobyt na území Slovenskej republiky

 

Kontaktná osoba: plk. Mgr. Iveta Zelísková

                            tel.: 0961 206 705

                            iveta.zeliskova@minv.sk

 

 

 

Písomnú žiadosť, osobný dotazník, životopis a úradne overený doklad o dosiahnutom vzdelaní zasielajte na adresu:     

Krajské riaditeľstvo HaZZ

Štefánikova 20

911 49  Trenčín

 

 

HASIČ

(prípravná štátna služba)

 

Požiadavky: - úplné stredné zdravotnícke vzdelanie s maturitou v odbore

                        „zdravotnícky záchranár“ resp.

                     - I. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore „urgentná,

                       zdravotná starostlivosť“,

                     - vodičské oprávnenie sk. „C“,

                     - psychická, fyzická a zdravotná spôsobilosť,

                    - bezúhonnosť; spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

                    - ovládanie štátneho jazyka,

                    - pobyt na území Slovenskej republiky.

 

 

Miesto vykonávania štátnej služby: Okresné riaditeľstvo HaZZ Trenčín,

                                                             ul. Jesenského 36

                                                             

 

Písomnú žiadosť, osobný dotazník, životopis, úradne overený doklad o dosiahnutom vzdelaní a úradne overenú kópiu rodného listu zasielajte na adresu:

 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

Štefánikova 20

911 49 Trenčín