Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Voľné miesta

 

ODBORNÝ INŠPEKTOR  (operačný dôstojník)

 

Požiadavky: min. VŠ vzdelanie I. stupňa (výhoda: Žilinská univerzita v Žiline, fakulta bezpečnostného  inžinierstva;  Technická univerzita vo Zvolene, drevárska fakulta)

 - psychická, fyzická a zdravotná spôsobilosť

 - bezúhonnosť; spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 - ovládanie štátneho jazyka

 - ovládanie cudzieho jazyka stupeň B1, B2 (AJ, NJ  alebo RJ)

 - pobyt na území Slovenskej republiky

 - počítačová zručnosť na pokročilej úrovni (Microsoft Word, Excel, Outlook, Internet)

 - vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu a komunikatívnosť

 

Miesto vykonávania štátnej služby: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne, ul. Hviezdoslavova 3

- oddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému

 

Náplň práce: príjem, vyhodnotenie a spracovanie volaní a zabezpečovanie opatrení na poskytovanie pomoci na linke tiesňového volania „150“ v nepretržitej dvojzmennej prevádzke

 

Poznámka: pracovné miesto je vhodné aj pre absolventov VŠ

 

Písomnú žiadosť, osobný dotazník, životopis, úradne overený doklad o dosiahnutom vzdelaní a súhlas                   so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu:

                            Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

Štefánikova 20

911 49 Trenčín