Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. apríl 2020, piatok
 

KR HaZZ v Prešove

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vzniklo dňa 1. apríla 2002 v súlade so zákonom NR SR č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.

Identifikačné a kontaktné údaje sú:
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove
Požiarnická 1
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 7465 570
Fax: +421 51 7465 586 


IČO: 378 720 61


Krajské riaditeľstvo riadi výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a výkon činnosti deviatich okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru s 23 hasičskými stanicami.