Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove

 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vzniklo dňa 1. apríla 2002 v súlade so zákonom NR SR č. 315/2001 Z. z.       o Hasičskom a záchrannom zbore.

Identifikačné a kontaktné údaje sú:
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove
Požiarnická 1
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 70 82 381
E-mail: sekretariat.pv@minv.sk


IČO: 00151866


Krajské riaditeľstvo riadi výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a výkon činnosti deviatich okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru s 23 hasičskými stanicami.

Riaditeľ KR HaZZ Prešov

 Riaditeľ KR HaZZ v Prešove

plk. Ing. Ján Goliaš