Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Okresné riaditeľstvá HaZZ v Prešove

 

 

OR HaZZ v Bardejove

Štefánikova 685/1, 085 01 Bardejov

Sekretariát

 054/47 22 565

Riaditeľ

 054/47 22 565
 
 

Ohlasovňa požiarov - vrátnica

 054/47 22 764
 
 

Oddelenie operatívno-technické

 054/47 22 565

Oddelenie požiarnej prevencie

 054/47 22 565
 

 

OR HaZZ v Humennom

Kudlovská 173, 066 01 Humenné

Sekretariát

 057/77 52 223

Riaditeľ

 057/77 54 584 

Ohlasovňa požiarov - vrátnica

 057/77 52 222
 
 

Oddelenie operatívno-technické

 057/77 52 223

Oddelenie požiarnej prevencie

 057/77 52 223

OR HaZZ v Kežmarku

Huncovská 38, 060 01 Kežmarok

Sekretariát

 052/46 81 971

Riaditeľ

 052/46 83 371
 
 

Ohlasovňa požiarov - vrátnica

 052/45 22 222
 
 
 

Oddelenie operatívno-technické

 052/46 81 973

Oddelenie požiarnej prevencie

 052/46 81 972

OR HaZZ v Levoči

Novoveská cesta 34, 054 01 Levoča

Sekretariát

 053/46 99 035

Riaditeľ

 053/46 99 035
 
 

Ohlasovňa požiarov - vrátnica

 053/45 12 222
 
 
 

Oddelenie operatívno-technické

 053/46 99 035

Oddelenie požiarnej prevencie

 053/46 99 035

OR HaZZ v Poprade

Huszova 4430/4, 058 01 Poprad

Sekretariát

 052/78 70 112

Riaditeľ

 052/78 70 110
 
 

Ohlasovňa požiarov - vrátnica

 052/78 70 111
 
 
 

Oddelenie operatívno-technické

 052/78 70 113

Oddelenie požiarnej prevencie

 052/78 70 114 

OR HaZZ v Prešove

Požiarnická 1, 080 01 Prešov

 Sekretariát

 051/70 82 371
 

Riaditeľ

 051/70 82 370

Ohlasovňa požiarov - vrátnica

 051/70 82 365
 
 

Oddelenie operatívno-technické

 051/70 82 372
 

Oddelenie požiarnej prevencie

 051/70 82 373

OR HaZZ v Starej Ľubovni

Mýtna 5, 064 01 Stará Ľubovňa

Sekretariát

 052/43 21 803

Riaditeľ

 052/43 21 803
 
 

Ohlasovňa požiarov - vrátnica

 052/43 23 631
 
 
 

Oddelenie operatívno-technické

 052/43 23 587

Oddelenie požiarnej prevencie

 052/43 21 803
 

OR HaZZ vo Svidníku

čat. Nebiljaka 1, 089 01 Svidník

Sekretariát

 054/75 21 568

Riaditeľ

 054/75 21 568
 
 

Ohlasovňa požiarov - vrátnica

 054/75 22 222
 
 
 

Oddelenie operatívno-technické

 054/75 21 568

Oddelenie požiarnej prevencie

 054/75 21 568

OR HaZZ vo Vranove nad Topľou

A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov n.T.

Sekretariát

 057/44 22 421

Riaditeľ

 057/44 22 421
 
 

Ohlasovňa požiarov - vrátnica

 057/44 22 421
 
 
 

Oddelenie operatívno-technické

 057/44 22 421

Oddelenie požiarnej prevencie

 057/44 22 421