Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2019, Sobota
 

KR HaZZ v Košiciach

 

 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vzniklo dňa 1. apríla 2002 v súlade so zákonom NR SR č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.

Identifikačné a kontaktné údaje sú:
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach 
  P O Ž I A R N I C K Á č. 4
040 01 Košice

Telefón: +421 55 7270 211

Fax:     +421 55 6322942

E-mail: sekretariat.ki@minv.sk

IČO: 00 15 18 66


Krajské riaditeľstvo riadi výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a výkon činnosti piatich okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru s 15 hasičskými stanicami.

 

 

Dôležité odkazy

Riaditeľ KR HaZZ

plk. Ing.  Jozef Fedorčák riaditeľom KR HaZZ v Košiciach sa stal 4. júna 2012

Dôležité oznamy