Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. december 2019, sobota
 

KR HaZZ v Žiline

 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vzniklo dňa 1. apríla 2002 v súlade so zákonom NR SR č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.

Budova KR HaZZ 

 
Krajské riaditeľstvo riadi výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a výkon činnosti siedmich okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru s 15 hasičskými stanicami.

Počet prístupov: 177295
Počet návštev: 177841

Posledná zmena: 6. 12. 2019, 08:25 

 Kde sme
Kde nás nájdete
 
 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Identifikačné a kontaktné údaje

Krajské riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Žiline
Námestie požiarnikov 1
010 01 Žilina

E-mail: sekretariat.zi@minv.sk

Krajský riaditeľ

Krajský riaditeľ

plk. Ing. Jaroslav Kapusniak, Ph.D.