Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Kontakty PTEÚ

Riaditeľ Požiarnotechnického a expertízneho ústavu MV SR

Rožňavská 11, 831 04 Bratislava
Telefón 02/4859 3500, 02/4445 0489
Fax 02/4445 0489

Sekretariát riaditeľa

Rožňavská 11, 831 04 Bratislava
Telefón 02/4859 3501, 02/4445 0489
Fax 02/4445 0489

 

Oddelenie analytické a expertízne

Vedúci oddelenia

Telefón 02/4859 3510


Oddelenie posudzovania výrobkov

Vedúca oddelenia

Telefón 02/4859 3520, 02/4445 0487

Interný audítor skúšobne

Telefón 02/4859 3523, 02/4445 0487

Manažér kvality

Telefón 02/4859 3522, 02/4445 0487

Metrológ skúšobne

Telefón 02/4859 3524, 02/4445 0487

 

Oddelenie normalizácie a informačných služieb

Vedúci oddelenia

Telefón 02/4859 3540, 02/4445 0486

Knižnica

Telefón 02/4859 3543, 02/4445 0486