Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Pracovné príležitosti

V súčasnosti neprebieha žiadne výberové konanie pre obsadenie funkcií 

podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

na Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Prešove.

 

 

Nižšie uvedené dokumenty na stiahnutie sa týkajú len uchádzačov o prijatie do služobného pomeru príslušníka Hasičského a záchranného zboru;

teda nepoužívať tieto vzory pre prípadné vyššie uvedené výberové konanie.

 

Podmienky týkajúce sa prijímacieho konania podľa zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov:

http://www.minv.sk/?podmienky-prijatia-do-hazz-1