Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Komunikácia s médiami

Oddelenie komunikačné a organizačné Prezídia HaZZ

pplk. Ing. Silvia Jančovičová

Drieňová 22, 826 86 Bratislava
Telefón 02/ 4859 3444
Fax 02/ 4333 3691

vedúca oddelenia

mjr. Mgr. Zuzana Farkasová

Drieňová 22, 826 86 Bratislava
Telefón 02/ 4859 3453
Fax 02/ 4333 3691

npor. Mgr. Katarína Križanová

Drieňová 22, 826 86 Bratislava
Telefón 02/ 4859 3455
Fax 02/ 4333 3691

por. Ing. Iveta Ujpálová

Drieňová 22, 826 86 Bratislava
Telefón 02/ 4859 3458
Fax 02/ 4333 3691

 

Hovorcovia krajských riaditeľstiev HaZZ

plk. Mgr. Marián Bugár

Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
Telefón +421 908 786 907

pplk. Mária Zaťková

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
Telefón +421 905 068 235

por. Mgr. Andrea Červočová

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra
Telefón 037/6 416 220

pplk. Ing. Marián Petrík

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne, Gen. M. R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín
Telefón +421 918 636 986

por. Ing. Matúš Kondela

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
Telefón +421 905 831 611

mjr. Ing. Michal Kypus

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline, Námestie Požiarnikov 1, 010 01 Žilina
Telefón +421 917 484 207

por. Mgr. Miroslava Knišová

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
Telefón +421 917 729 443

pplk. Mgr. Milan Jarošik

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
Telefón +421 917 859 086