Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 
01 VELITEĽ Záchrannej brigády HaZZ v Žiline -pplk. Ing. Ivan LUPTÁK
02 Vedúci Odd. prevádzkovotechnického - pplk. Ing. Zdenko Gašparík
04 Vedúci Odd. zdravot.starostlivosti - MUDr. František Čelko
05 Samostatný odborný inšpektor špecialista - Informatika a spojovacia služba - Bezpečnostný zamestnanec - pplk.Mgr.Milan Chvíla
06 Samostatný odborný inšpektor špecialista - Odd. vnút.činností - pplk. Ing. Ľubomír Balamucký
07 - Veliteľ zmeny "A" - mjr. Ing. Mgr. Jozef Pekara
08 - Veliteľ zmeny "B" - mjr. Ing. Ján Vanák
09 - Veliteľ zmeny "C" - kpt. Ing. Michal Cesnek
Odbor.referent špecialista - Odd. vnútor.činností - Ing. Pavol Albert
Samost. odbor. inšpektor - Odd. vnútor. činností - mjr. Ing. Ladislav Berger