Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. október 2019, pondelok
 

Kontakty

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave

Vajanského 22, 917 77 Trnava
Telefón 033/5920311
Fax 033/5513109

Oddelenie operatívno technické

vedúci odd. - pplk. Mgr. Daniel Šiška
Telefón 033/5920314
Fax 033/5513109

Oddelenie požiarnej prevencie

vedúci odd. - plk. Ing. Róbert Simeonov
Telefón 033/5920326
Fax 033/5513109

Oddelenie operačného riadenia a IZS

Kollárová 8, Trnava, vedúci odd. - pplk. Ing. Martin Krajčovič
Telefón 033/5564465
Fax 033/5564457

Operačné stredisko KR HaZZ v Trnave

Kollárova 8, Trnava
Telefón 033 5564 458
Fax 033 5564 457