Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Kontakty - ZB HaZZ v Žiline

Sekretariát ZB HaZZ Žilina

Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina
Telefón 096140 6521, MV 840-6521
Fax 096140 6529

Veliteľ ZB HaZZ v Žiline

Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina
Telefón 096140 6520, MV 840-6520, +421 905 539 010
Fax 096140 6529

Operačné pracovisko

Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina
Telefón 096140 6555,6556 , MV 840-6555, služ.MT 0907 758 780
Fax 096140 6559

Informatika a spojovacia služba

Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina
Telefón 096140 6523,MV 840-6523, MT +421 908 711 357
Fax 096140 6539

Pracovný psychológ HaZZ - dislokované pracovisko na ZB HaZZ Žilina

Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina
Telefón 0961 40 6068,6067 , sl.MT +421 915 993 545
Fax 0961 40 6529

Vedúci Odd. vnútorných činností

Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina
Telefón 0961 40 6540
Fax 0961 40 6529

UBYTOVANIE a STRAVA-ZB Žilina - objednávky

Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina
Telefón 0961 40 6548
Fax 0961 40 6529

Vedúci Odd. prevádzkovo - technického

Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina
Telefón 0961 40 6522
Fax 0961 40 6529

Vedúci Odd. zdravotnej služby

Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina
Telefón 0961 40 6062
Fax 0961 40 6529

VELITEĽ ZMENY

Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina
Telefón +421 907 758 781

SPOJOVATEĽ-vrátnica ZB HaZZ Žilina

Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina
Telefón +421 (0)41 7246 496, 7641 504, 7641 740; 0961 40 6550

Správca žiadaniek NNH pre ZA01

Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina
Telefón 0961 40 5596

Sklad NNH pre ZA01

Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina
Telefón 0961 40 5595

Sklad ZAZB komoditnej skupiny 20

Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina
Telefón 0961 406551, mobil +421 903 244 014