Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2020, piatok
 

Štatistika výjazdov, požiarovosti

Zásahová činnosť hasičských jednotiek KR HaZZ v Žiline za rok 2018 podľa príčiny

 

 

 Príčina vzniku požiaru   Počet požiarov    Priame škody (€)   Usmrtené osoby   Zranené osoby 
 NEDBALOSŤ A NEOPATRNOSŤ DOSPELÝCH 556 832 855 5 20
 PREVÁDZKOVO-TECHNICKÉ PORUCHY (OKREM VYKUR. TELIES...) 166 1 626 925 0 10
 ÚMYSEL 159 1 333 970 1 0
 NEZISTENÁ  145 1 439 760 1 4
 PORUCHA, NEVYHOVUJÚCI STAV  VYKUR. TELIES, DYMOVODOV A KOMÍNOV 89 309 700 0 6
 ĎALŠIE SLEDOVANÉ PRÍČINY 39 2 039 860 0 1
 DETI A CHOROMYSEĽNÉ OSOBY 10 12 210 0 0
 SAMOVZNIETENIE 10 1 700 0 1
 VÝBUCHY S NÁSLEDNÝM POŽIAROM 3 41 500 0 0

 SPOLU: 

1 177

7 638 480

7

42