Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2017, Pondelok
 

Interierové dvere z dreva zn. Kleopatra

18. 11. 2016

 

Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline
Odbor železničnej polície
oddelenie železničnej polície PZ Žilina
Kysucká cesta 8212/16A
010 01 Žilina

Č. p.: KRPZ-ZA-ZP1-329/2016
Kontakt: tel. 0961403085
 

miroslav.engli@minv.sk

Veci:

1ks ozn. Interierové dvere z dreva, výr. zn. Kleopatra L-SK 39787, typ Orech lakovaný – 80 cm, obsahujú zámok a 3 ks čapové závesy

Dôvod vyhlásenia
verejného opisu:
 

Vec bola zaistená 13. 08. 2016 o 11.20 h. v obvode železničných dráh kysucké Nové Meste v km 258,9, podľa § 21 ods. 1 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore z dôvodu podozrenia, že môže súvisieť so spáchaním priestupku alebo trestného činu. 

   
  Horeuvedený útvar Policajného zboru vyzýva vlastníka alebo inú oprávnenú osobu, aby sa prihlásila najneskôr do jedného roka odo dňa zaistenia veci. 

 1

2

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy