Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2020, pondelok

Zmluvy

Vyhľadávanie: Počet zmlúv na stranu:
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,126
Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
A/2009/08761-013 ALSTAV s.r.o. Upratovacie služby 12900 MV SR ObU-ZA 1.1.2010 31.12.2010
1294/2004 Alternatívne spracovanie odpadov - ASO odber,úprava,využitie resp. zneškodnenie odpadu 0 MV SR NSM 22.10.2004 suma podľa tabuľky, podľa druhu odpadu
SOŠB-157-12/2008 Alvex Gastro opravy kuch. zariadení 8034.42 1071 MV SR SOŠB 2.2.2009 31.12.2011
ObU-TO-199/2010-OE ALW, s. r. o. Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 5115 511.5 MV SR ObU-TO 1.1.2009 31.12.2013
KRHZ-393/2010 Alžbeta Časná - STK Technické a emisné kontroly vozidiel 1000 MV SR KRHZ-BA 5.3.2010 31.12.2010 suma podľa cenníka
KRP-19-4/EO-2010 Alžbeta Rigová -RIGOVÁ odťah vozidiel na južnej časti okresu Trebišov 3319.39 MV SR KRPZ-KE 1.2.2010 Platnosť d odosiahnutia celkovej predpokladanej ceny
KRP-14-5/EO-2010 AMBIKO, s.r.o. vykonanie odborného lekárskeho vyšetrenia 12 MV SR KRPZ-KE 19.5.2010 Zmlúva uzavretá na dobu neurčitú. Celková suma nie je uvedená.
06052009 AMPLA POLYGRAFIA, spol. s r.o. Ofsetové platne a chem. prípravky 18583.16 MV SR TMV 6.5.2009 6.11.2010
16/08 Andrea Kýpeťová Umývanie SCV pre OO PZ Revúca 4182 MV SR KRPZ BB 29.1.2008 31.1.2011
KRP-9-113/EO-2009 Andrej Timko Ing. TA-TRANS konzumné slepačie vajcia voľné 25164 MV SR KRPZ-KE 31.12.2008 31.12.2010
43/09 Anna Csernyeiová - AMALIC Čistenie, odpadov, kanalizácie a žúmp v objektoch OR PZ v Lučenci 0 MV SR KRPZ BB 12.2.2009 31.12.2010
ObU-LC_Z-upratsluz Anna Očkayová Upratovacie služby 5940 MV SR ObU-LC 1.7.2010 31.12.2010
ObU-BB č.1/2009 Anna Szilágyiová-ANIS Nákup čistiacich prostriedkov 6837.9 MV SR ObU-BB 15.6.2009 30.6.2010 doba neurčitá, suma za mesiac
ObU-BN_013/2010 ANTES GM, s.r.o. servis a prehliadky EPS 231 231 MV SR ObU-BN 21.6.2010 platnosť na neurčito
1/2008 Anton Barnošák,BS-servis Oprava spotrebnej elektroniky 0 MV SR KRPZ-ZA 5.12.2008 5.12.2011
AOMVSR-28-7-2009 AO MV SR Skladovanie zaistených vecí 0 7147.11 MV SR KRPZ-TN 13.7.2009
KRHZ-587/2008 APRO s.r.o. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu HS v Kráľovskom Chlmci 17923.85 MV SR KRHZ-KE 25.7.2008 dňom ukončenia preberacieho konania stavby autorský dozor vo výške 1790,96 € bude zaplatený po kolaudačnom konaní
KRP-25-1/EO-2006 AQUAFLOT spol. s r.o. servis ČOV Priemyselná 7140 MV SR KRPZ-KE 22.5.2006 Zmlúva uzavretá na dobu neurčitú
748-20-2007-EO ARAVER a.s. Pozáručný servis dopravnej techniky MV SR GRZP 1.1.2008 31.12.2010 hod. sadzba
KRP-14-7/EO-VO-2008 Area Šamorín s.r.o. preprava ľudských pozostatkov MV SR KRPZ-TT 23.4.2008 30.4.2011 0,50/km
299/2-2009 ARGO – projekčná kancelária Projektová dokumentácia, rekonštrukcia objektu OO PZ Humenné 17754.8 3498.6 MV SR KRPZ-PO 17.8.2009 Platnosť zmluvy skončí odovzdaním a prevzatím stavby
KRP-76-9/EO-O-2008 ARGUSS, s.r.o. Zneškodnenie nebezpečných odpadov 39500 MV SR KRPZ-BA 26.6.2008 platnosť do vyčerpania sumy
1061/BA-RS/2004 ARGUSS, s.r.o. odber odpadu, úprava a zneškodnenie 0 MV SR NSM 2121/00/04040404 doba neurčitá, suma podľa kg odpadu
KRHZ-486/2009 ARCHIKON s.r.o. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu HS v Moldave nad Bodvou 18071.34 MV SR KRHZ-KE 15.6.2009 dňom ukončenia preberacieho konania stavby autorský dozor vo výške 1265 € bude zaplatený po kolaudačnom konaní
KRHZ-BB_2007_100_701 ARCHUS - architektonický atelier ing. arch. Jozef Frtús Projektová dokumentácia a autorský dozor -Rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia budovy HS v Krupine 18256.83 MV SR KRHZ-BB 19.11.2007 zmluva platná do odovzdania stavby
«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »