Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2020, pondelok

Zmluvy

Vyhľadávanie: Počet zmlúv na stranu:
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,126
Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
148-05/2004 Arinex projekt stavby NMO objekt interný pavilon 8295.2 MV SR NSM 27 01 2005 platnosť zmluvy - po uplynutí 5 ročnej záruky od prevzatia diela, suma za projekt
9/2002-Z-103/2003 Arko, spol. s r.o. Výkon strážnej služby 0 MV SR MU 9.1.2003 3,58/h/pracovník
KRP-320/EO-M-2008 ARON Tomáš Juhásik Preprava zomrelých MV SR KRPZ-ZA 16.6.2008 na dobu neurčitú
S092500047 ASA Slovensko zmluva o zneškodnení odpadu 1920 MV SR NSM 22 06 2009 doba neurčitá, stanovená cena za váhu odpadu podľa druhu odpadu
KRP-31-1/EO ASANARATES Daniel Leysek Deratizácia a dezinsekcia MV SR KRPZ-KE 8.2.2006 ceny podľa cenníka. Zmlúva uzavretá na dobu neurčitú
SOSK-17-26/EO-2009 ASANARATES s.r.o. Deratizácia, dezinsekcia 5000 MV SR SOŠK 1.4.2009 31.3.2011
55/10 ASCONA CLUB, s.r.o. Zmluva o poskytovaní závodného stravovania pre OO PZ Jesenské 12817.72 MV SR KRPZ BB 22.3.2010 31.3.2012
KRP-26/VO-Z-2009 ASKOZVAR s. r. o. Základné kurzy zvárania, periodické preškolenie a skúšky zvárania zváračov 2142 MV SR KRPZ-KE 10.3.2009 31.12.2011 max.suma
SPIN-3-2009-024 ASSECCO Solutions, a.s. zmluva o poskytovaní služieb a systémovej podpore 429.74 MV SR NSM 01 07 2009 doba neurčitá, suma za mesiac
SPIN-1-2009-024 ASSECCO Solutions, a.s. licenčná zmluva MV SR NSM 01 07 2009 doba neurčitá, bezplatné užívanie
SE-OVO-106/2010-18 ASSYX s.r.o. Bratislava rekonštrukcia HS Snina 514176.61 MV SR KRHZ-PO 24.3.2010 24.10.2011 objednávateľ MV SR
02/2007 Ateliér Turčan s.r.o. Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia-projektová dokumentácia a autorský dozor-HS OR HaZZ vo Veľkom Krtíši 31011.42 MV SR KRHZ-BB 16.3.2007 zmluva platná do odovzdania stavby do užívania
02/2008 Ateliér Turčan s.r.o. Projektová dokumentácia a autorský dozor - Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia HS v Banskej Štiavnici 19186.08 MV SR KRHZ-BB 3.11.2008 zmluva platná do dňa ukončenia preberacieho konania
01/2008 Ateliér Turčan s.r.o. Projektová dokumentácia a autorský dozor Rekonštrukcia a modernizácia HS v Novej Bani 17094.87 MV SR KRHZ-BB 10.11.2008 zmluva platná do dňa ukončenia preberacieho konania
01/2009 Ateliér Turčan s.r.o. Projektová dokumentácia a autorský dozor Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba HS v Žiari nad Hronom 35690.48 MV SR KRHZ-BB 28.5.2009 zmluva platná do dňa ukončenia preberacieho konania
01Zv/2009 Ateliér Turčan s.r.o. Projektová dokumentácia a autorský dozor Rekonštrukcia modernizácia a prístavba HS vo Zvole 35695 MV SR KRHZ-BB 4.11.2009 zmluva platná do dňa ukončenia preberacieho konania
2010/02903-012 ATT Servis s.r.o. Servis telef MV SR ObU-ZA 3.3.2010 28.2.2014 hodinová sadzba
748-36-2007-EO AUMO, s.r.o. Pozáručný servis dopravnej techniky MV SR GRZP 1.1.2008 31.12.2010 hod. sadzba
211/530/2009 Aurex, spol. s r. o. Zmeny a doplnky č. 1 Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 90321 MV SR OSSUP 7.7.2009 30.11.2010
260/530/2009 Aurex, spol. s r. o. Vytvorenie a vytlačenie propagačných dokumentov (periodické, ročné publikácie a záverečná publikácia) projektu DONAUREGIONEN+ - Koncepcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru“ 14285 MV SR OSSUP 11.9.2009 31.12.2012
AOBA-28-23/2009 Auris consulting s.r.o. ISO 9001:2000 1992 MV SR AOMVBA 19.8.2009
ORHZ-93-2/2010 Auto BDM, Levická 13, Nitra Oprava a údržba motorových vozidiel MV SR KRHZ-NR 8.2.2010 31.12.2010 špecifikácia ceny v prílohe zmluvy
A/2008/1049 AUTO BDM,Nitra Opravy motorových vozidiel 470058 9000 MV SR KRPZ-NR 30.6.2008 30.6.2012
5/4-2010 AUTO J & P Vykonávanie pravidelnej EK a TK 1500 0 MV SR KRPZ-PO 1.1.2010 31.12.2011
KRHZ-PO-Z-1-2008P Auto J a P spol.s r.o. Poprad TK a EK mot.vozidiel MV SR KRHZ-PO 1.5.2008 31.12.2010
«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »