Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. december 2020, utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Schválenie vykonania projektu JPU Hrušovany - rozhodnutie (221,3 kB) pdf
Nariadenie vykonania projektu PÚ JPU Hrušovany, lok. Pri Hradskej (237,3 kB) pdf
Plán prechodu JPU Hrušovany, lok. Pri Hradskej - príloha (526,2 kB) pdf
Schválenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestnovacieho a vytyčovacieho plánu JPU Hrušovany, lok. Pri Hradskej-rozhodnutie (166,9 kB) pdf
Protokol o vyhodnotení súhlasu s návrhom ZUNP JPU Hrušovany, lok. Pri Hradskej (173,0 kB) pdf
Verejná vyhláška - zverejnenie projektu JPU Hrušovany, lok. Pri Hradskej - rozdeľovací plán (231,3 kB) pdf
Príloha: Rozdeľovací plán JPU Hrušovany, lok. Pri Hradskej (284,1 kB) pdf
Správa o posúdení dôvodov na konanie jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Hrušovany, lokalita Pri Hradskej (765,1 kB) pdf
Záznam z vyhodnotenia prieskumu záujmu účastníkov jednoduchých pozemkových úprav vykonaného v rámci prípravného konania v kat. území Hrušovany, lokalita Pri Hradskej (542,1 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení projektu JPÚ Hrušovany, lokalita Pri Hradskej (1,8 MB) pdf
Príloha rozhodnutia o nariadení JPÚ Hrušovany, lokalita Pri Hradskej (1,3 MB) pdf
Pozvánka - ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav Hrušovany, lokalita Pri Hradskej (585,8 kB) pdf
Navrhované stanovy JPÚ Hrušovany, lokalita Pri Hradskej (142,7 kB) pdf
Zápisnica č.1 zo zasadnutia predstavenstva ZUPU vykonávaných formou jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Pri Hradskej (1,8 MB) pdf
Prezenčná listina z ustanovujúceho zhromaždenia združenia účastníkov JPÚ Hrušovany (1,1 MB) pdf
Stanovy ZUPU JPÚ Hrušovany, lokalita Pri Hradskej (144,1 kB) pdf
Zápisnica ustanovujúce ZUPU JPÚ Hrušovany, lokalita Pri Hradskej (2,8 MB) pdf
Uznesenie zo ZUPU 1_2017 (135,8 kB) pdf
Rozhodnutie o zmene obvodu jednoduchých pozemkových úprav v kat. úz. Hrušovany, lokalita Pri Hradskej (2,4 MB) pdf
Registrácia Združenia účastníkov pozemkových úprav JPÚ Hrušovany, lokalita Pri Hradskej (661,6 kB) pdf
Rozhodnutie o ustanovení znalca - JPÚ Hrušovany, lokalita Pri Hradskej (5,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - Zverejnenie registra pôvodného stavu (567,9 kB) pdf
Schválenie registra pôvodného stavu k.ú. Hrušovany, lokalita pri Hradskej (1,1 MB) pdf
Verejná vyhláška - Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (6,7 MB) bmp
Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia - mapa (190,9 kB) pdf
Rozhodnutie - Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia JPÚ Hrušovany, lokalita Pri Hradskej (305,7 kB) pdf
Verejná vyhláška „Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov“ (1,8 MB) pdf
Verejná vyhláška: Oznámenie o platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov, kat. úz. Hrušovany, lok. Pri Hradskej (3,5 MB) pdf