Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. september 2018, Piatok
 

Nedajte šancu vlamačom

Stránkové hodiny  |  Potrebujete radu alebo pomoc  |  Sťažnosti  |  Informácie  |  Rady a odporúčania
13. 05. 2008

Zlodeji hľadajú cestu najmenšieho odporu.

 • Starostlivo zamykajte dvere a zatvárajte okná. Nezabúdajte ani na podkrovie, poschodie, malé strešné okná a pivničné okná. Zlodej je schopný dostať sa dovnútra každým otvorom väčším ako ľudská hlava.

 • Zabezpečte si kvalitný bezpečnostný zámok v kombinácii s ďalšími zabezpečovacími prostriedkami, napr. bezpečnostné závory, bezpečnostné retiazky, výplne dverí zabezpečte proti roztiahnutiu poistky dverových závesov, dvere spevnite oplechovaním.

 • V prípade, že bývate na prízemí, okrasné mreže a bezpečnostné fólie na oknách, balkónoch a loggiách spolu so spoľahlivým zatváraním okien zvýšia bezpečnosť vášho bývania.

 • Nikdy nenechávajte kľúče na tzv. dohovorených miestach (pod rohožkou, v kvetináči atď.). Sú to prvé miesta, kde zlodeji hľadajú. Nie je vylúčené, že vaše zvyky pozorujú z diaľky už dlhší čas. Ak v dobe vašej neprítomnosti niekomu zveríte kľúče od svojho bytu, dôkladne zvážte, či je to spoľahlivá a dôveryhodná osoba.

 • Využívajte osvedčené " kukátko". Pohľad doňho vám umožní premyslieť si, či zvoniacemu otvoríte. Aj v tomto smere je na našom trhu dostatočný výber priezorov (ľudovo " kukátok"), ktoré vám umožnia vidieť celý chodbový priestor (tzv. panoramatické priezory). V žiadnom prípade neotvárajte dvere a nevpúšťajte do bytu osoby, ktoré nepoznáte. Predídete tak mnohým nepríjemným a pre vás nebezpečným situáciám.

 • Neuschovávajte väčšie finančné obnosy doma. Bezpečnejšie budú v bankovom ústave na vkladnej knižke s heslom. Ak si heslo zapíšete, nikdy ho nevkladajte do vkladnej knižky. Uložte ho oddelene na inom bezpečnom mieste.

 • Cennosti, najmä šperky, cenné zbierky a pod. môžete počas vašej dlhodobejšej neprítomnosti v byte uschovať v prenajatom trezore banky alebo sporiteľne.

 • Doklady od drahého priemyselného i spotrebného tovaru si dobre uschovajte. Vyznačené výrobné číslo na doklade umožní polícii pátrať po vašom odcudzenom majetku, páchateľovi krádeže, vec identifikovať a vrátiť ju späť do vášho vlastníctva

 • Počas vašej dlhodobejšej neprítomnosti požiadajte príbuzných, známych alebo susedov, aby vám pravidelne vyberali poštovú schránku a občas skontrolovali neporušenosť bytu.

 • Nezaťahujte okná bytu roletami - dávate tým na vedomie, že nie ste doma.

 • Mať dobré vzťahy so susedmi je jedným z najlepších spôsobov, ako zabezpečiť svoj byt či dom. Požiadajte ich, aby venovali pozornosť okoliu vášho domu, bytu, prípadne si všímali pohyb neznámych podozrivých osôb.

 • Dbajte na dobrú viditeľnosť vstupu do domu. Zlodej vždy uprednostňuje prístup maskovaný kríkmi či stromami, pretože sa cíti byť dobre krytý.

 • V súčasnosti je viac než vhodné mať byt či dom poistený. Môžete využiť služby rôznych poisťovní a vybrať si čo najvýhodnejšiu ponuku poistenia vášho majetku.

Ochrana bytov, rodinných domov, rekreačných objektov

Najväčší podiel trestných činov je zisťovaných v oblasti majetkovej kriminality. Ide o krádeže vlámaním do bytov, rodinných domov a rekreačných objektov. Zlodeji využívajú nepozornosť, neopatrnosť majiteľov a veľmi často vyhľadávajú nezabezpečené objekty. Ochrana nášho majetku pred trestnou činnosťou pritom často závisí na dôslednom dodržiavaní jednoduchých pravidiel, ktoré nie sú vôbec nové a v podstate ich všetci poznáme:

 • nechváľte sa svojimi majetkovými pomermi
 • poučte svoje deti čo je nebezpečné
 • pokiaľ sa presťahujete do nového bytu, ihneď vymeňte zámky dverí
 • na zvončeky, schránky a dvere uvádzajte svoje priezvisko v množnom čísle a bez titulov
 • buďte opatrní pred ľuďmi, ktorí chodia od dverí k dverám a ponúkajú rôzne služby (napr. čistenie kobercov, ponuky rôzneho tovaru a pod.). Môže to byť trik, ako si vytipovať váš byt!
 • taktiež si dávajte pozor na ľudí, ktorí sa vydávajú za obchodných zástupcov firiem, poisťovní, príslušníkov rôznych siekt a náboženských skupín, nemocných, ktorí potrebujú napiť vody, opatrovateľky, sociálne pracovníčky a ďalších, ktorých zámienkou býva, dostať sa do cudzieho bytu a vytipovať si ho, alebo rovno vykradnúť
 • nezabúdajte, že ku krádežiam vlámaním dochádza najčastejšie medzi 6:00 hod - 14:00 hod, kedy bolo spáchaných 70 % z objasnených prípadov
 • nepodceňujte všímavosť a občiansku solidaritu susedov

Pred odchodom na dovolenku:


 • nezaťahujte okná bytu roletami (žalúziami) - dávate tým na vedomie, že nie ste doma
 • neuschovávajte väčšie finančné obnosy doma, bezpečnejšie budú v bankovom ústave na vkladnej knižke s heslom.
 • cennosti, najmä šperky, cenné zbierky a pod. môžete uschovaťv prenajatom trezore banky alebo sporiteľne
 • požiadajte príbuzných, známych alebo susedov, aby vám pravidelne vyberali poštovú schránku a občas skontrolovali neporušenosť bytu.
 • vytvorte zdanie, že je v byte niekto prítomný. Využite napr. elektronické spínacie zariadenia, ktoré podľa nastavenia rozsvietia svetlá, zapnú rádio, televíziu a pod.

Byt sa nedá zabezpečiť na 100 %, preto je vhodné mať svoje cenné veci zdokumentované (zoznam, fotodokumentácia), prípadne si zapíšte výrobné čísla prístrojov. Tieto informácie veľmi pomôžu polícii v pátraní a poisťovňam pri likvidácii poistnej udalosti.

Štatistické údaje potvrdzujú pravdivosť ľudového porekadla: "Príležitosť robí zlodeja! "


 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy