Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2018, Pondelok
 

Kontakty

Mgr. JUDr. Michaela Ružičková
vedúca Úradu štátnej komisie
Tel.: 02/4859 2311


Sídlo a adresa na doručovanie písomností:
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
Drieňová 22
826 86  Bratislava 29

E-mail:
statnakomisia@minv.sk