Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

MV SR pripravilo úpravy viacerých zákonov so zámerom zmierniť dopad na práva občanov pri obmedzenom režime orgánov verejnej moci v čase koronakrízy

01. 04. 2020

Návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením COVID-19 predložil minister vnútra Roman Mikulec na rokovanie kabinetu v utorok 31. marca 2020 ako iniciatívny materiál. Účelom je počas krízovej situácie v dôsledku pandémie koronavírusu upraviť niektoré zákony v pôsobnosti rezortu vnútra tak, aby sa pri ich aplikácii v čo najväčšej miere znížilo riziko ohrozenia verejného zdravia a zároveň, aby boli čo najmenej dotknuté práva občanov pri obmedzenom režime niektorých orgánov verejnej moci.

 

Návrh zákona je súbor noviel vybraných zákonov v pôsobnosti ministerstva vnútra, ktorými sa navrhuje:

  • v oblasti územnej samosprávy umožniť počas krízovej situácie alternatívne spôsoby rokovania obecného (mestského) zastupiteľstva a zastupiteľstva samosprávneho kraja a prerušiť plynutie niektorých lehôt,
  • v oblasti živnostenského podnikania skrátiť minimálnu lehotu na pozastavenie živnosti,
  • predĺžiť platnosť niektorých dokladov vydávaných v pôsobnosti ministerstva vnútra, konkrétne občianskych preukazov, vodičských preukazov, zbrojných preukazov, preukazov a licencií na úseku  bezpečnostných služieb, osvedčení o odbornej spôsobilosti na úseku požiarnej ochrany,
  • odložiť plnenie niektorých povinností na úseku evidencie vozidiel,
  • tiež odložiť plynutie niektorých lehôt súvisiacich s výkonom štátnej správy v pôsobnosti ministerstva vnútra.

Obdobne, ako už bolo prijaté vo všeobecnom systéme sociálneho zabezpečenia, sa upravuje

  • poskytovanie plateného služobného voľna z dôvodu karanténnych opatrení pre príslušníkov ozbrojených zložiek patriacich do pôsobnosti zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície  a pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby patriacich do pôsobnosti zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.

Ďalšie navrhované zmeny:

  • zákon o pobyte cudzincov sa upravuje tak, aby cudzinci, ktorí nemôžu z dôvodu krízovej situácie vycestovať a uplynie im pobyt na území Slovenskej republiky, boli chránení pred dôsledkami, ktoré by inak ich neoprávnený pobyt vyvolal.

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz