Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. september 2017, Sobota
 

MEDZIREZORTNÝ EXPERTNÝ KOORDINAČNÝ ORGÁN PRE BOJ SO ZLOČINNOSŤOU

Stránka medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou (ďalej len „koordinačný orgán“) bola vytvorená s cieľom poskytovať informácie o postavení, pôsobnosti a úlohách koordinačného orgánu.

Koordinačný orgán plní úlohy národného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou pre zabezpečenie účinného a koordinovaného postupu v boji  so zločinnosťou v súlade s princípmi Rady Európy a Európskej únie.

Úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti koordinačného orgánu plní sekretariát koordinačného orgánu a za  jeho činnosť zodpovedá tajomník  koordinačného orgánu. Sekretariát koordinačného orgánu je organizačne začlenený do kancelárie prezidenta Policajného zboru prezídia Policajného zboru.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy