Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

Útvar inšpekcie ÚIS

zástupca riaditeľa ÚIS a súčasne riaditeľ útvaru inšpekcie

plk. Mgr. Róbert Zaplatílek
Telefón 0961 0 43855
Fax 0961 0 43859

odbor boja proti korupcii a organizovanej kriminalite

zástupca riaditeľa útvaru inšpekcie ÚIS a súčasne riaditeľ odboru

plk. PhDr. Ivan Hapšták
Telefón 0961 0 55005
Fax 0961 0 59112

odbor inšpekčnej služby Západ

riaditeľ odboru

pplk. JUDr. Róbert Jáno
Telefón 0961 0 43880
Fax 0961 0 43889

odbor inšpekčnej služby Stred

riaditeľka odboru

plk. RNDr. Oľga Martincová
Telefón 0961 60 6040
Fax 0961 60 6049

odbor inšpekčnej služby Východ

riaditeľ odboru

pplk. JUDr. Ľubomír Imlej
Telefón 0961 9 60040
Fax 0961 9 60049