Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. február 2018, Nedeľa
 

zamyslenie


:


Prvá pôstna nedeľa
18. 02. 2018

Ponúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Gn 9,8-15   Biblický text: Potom Boh povedal Noemovi i jeho synom, čo boli s ním:  "Ja uzavriem zmluvu s vami a s vaším potomstvom, čo bude po vás,  aj s každou živou bytosťou, čo je s vami: s vtáctvom, s dobytkom a so...

Šiesta nedeľa cez rok
11. 02. 2018

Ponúkame biblické texty a krátke komentáre k nim:  1. čítanie Lv 13,1-2.45-46  Biblický text: Potom Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi:  "Ak sa niekomu spraví na holej koži opuchlina, vyrážka alebo biela škvrna a rozvinie sa to na jeho koži v malomocenstvo, nech ho privedú ku kňazovi...

Piata nedeľa cez rok
04. 02. 2018

Ponúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Jób 7,1-4.6-7  Biblický text: Či nie je vojnou život človeka na zemi a jeho dni dňami nádenníka? Ako otrok, čo prahne po chládku, jak nádenník, čo čaká na zárobok,  tak aj ja mám šialivé mesiace a noci strastí odpočítavam.  ...

Štvrtá nedeľa cez rok
28. 01. 2018

Ponúkame biblické texty a krátke komentáre k nim:  1. čítanie Dt 18,15-20  Biblický text: Proroka, ako som ja, vzbudí ti Pán, tvoj Boh, z tvojho národa, z tvojich bratov; jeho počúvaj  celkom tak, ako si si žiadal od Pána, svojho Boha, na Horebe, v čase zhromaždenia, keď si povedal:...

Tretia nedeľa cez rok
21. 01. 2018

Ponúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Jon 3, 1-5.10  Biblický text: Pán druhý raz prehovoril k Jonášovi takto:   "Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a zvestuj mu zvesť, ktorú ti ja poviem!"  Jonáš vstal a šiel podľa Pánovho rozkazu do Ninive. Ninive bolo...

Druhá nedeľa cez rok
14. 01. 2018

Ponúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie 1 Sam 3, 3b-10.19   Biblický text: Božie svetlo ešte nevyhaslo a Samuel spal v Pánovom chráme, kde bola archa zmluvy.  Tu zavolal na Samuela Pán. On odpovedal: "Tu som!"  Bežal k Hélimu a vravel: "Tu som, Pane volal si...

Nedeľa krstu Ježiša Krista
07. 01. 2018

Ponúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: Prvé čítanie   −   Iz 42, 1-4. 6-7 Biblický text: Toto hovorí Pán: „Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Vložil som na neho svojho ducha; právo prinesie národom. Nebude kričať ani hlučne...

Príhovor pápeža Františka na Sviatok sv. rodiny
01. 01. 2018

Vatikán 1. januára (RV) V záverečný deň roka, ktorý bol tentoraz zároveň sviatkom Svätej rodiny, sa Svätý Otec na poludnie prihovoril veriacim na Námestí sv. Petra myšlienkami o úlohe rodiny vytvárať harmonické prostredie pre rast detí podľa vzoru Svätej nazaretskej rodiny. Rodiny...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy