Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2018, Sobota
 

zamyslenie


:


Slávnosť zoslania Ducha Svätého
20. 05. 2018

Ponúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: Prvé čítanie   −   Sk 2, 1-11 Biblický text: Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im...

Siedma veľkonočná nedeľa
13. 05. 2018

Ponúkame biblické čítania a krátke komentáre k nim: 1. čítanie  Sk 1, 15-17. 20-26  Biblický text: V tých dňoch vstal Peter uprostred bratov - bolo tam zhromaždených asi stodvadsať ľudí - a povedal: "Bratia, muselo sa splniť Písmo, kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávida o Judášovi,...

Šiesta veľkonočná nedeľa
06. 05. 2018

Ponúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48  Biblický text: Keď Peter prichádzal, Kornélius mu vyšiel v ústrety, padol mu k nohám a poklonil sa.  Ale Peter ho zdvihol a povedal mu: "Vstaň, aj ja som len človek."  Vtedy Peter otvoril ústa a...

Piata veľkonočná nedeľa
29. 04. 2018

Ponúkame biblické texty a krátke komentáre knim: 1. čítanie Sk 9, 26-31  Biblický text: Pavol žil s nimi v Jeruzaleme a smelo si počínal v Pánovom mene. Rozprával a prel sa aj s Helenistami a oni ho chceli zabiť. Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cézarey a poslali do Tarzu. A Cirkev...

Štvrtá veľkonočná nedeľa
22. 04. 2018

Ponúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Sk 4, 8-12  Biblický text: Vtedy im Peter, naplnený Duchom Svätým, povedal: "Vodcovia ľudu a starší!  Ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok, vykonaný na chorom človekovi, ako sa tento uzdravil,  nech je známe vám všetkým...

Tretia veľkonočná nedeľa
15. 04. 2018

Ponúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Sk 3,13-15.17-19 Biblický text: Vy ste zapreli Svätého a Spravodlivého a žiadali ste, aby vám prepustil vraha. Zabili ste pôvodcu života, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych; a my sme toho svedkami.  A teraz, bratia, viem, že ste to...

Druhá veľkonočná nedeľa
08. 04. 2018

Ponúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Sk 4, 32-35  Biblický text: Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné.  Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána...

Veľkonočná nedeľa - Slávnosť zmŕtvychvstania Pána
01. 04. 2018

Ponúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Sk 10,34a.37-43  Biblický text: Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: "Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu,  Vy viete, čo sa počnúc od Galiley po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei;  ako Boh pomazal Ježiša z...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy