Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

O nás

OZNáMENIE pre mestá o obce

Centrum polygrafických služieb oznamuje, že prijímanie objednávok matričných tlačovín uvedených v objednávkovom formulári bude možné do 30. novembra 2020. Objednávky zaslané Centru polygrafických služieb po uvedenom termíne budú odosielané späť. Objednávky v roku 2021 bude Centrum polygrafických služieb prijímať až od 15. januára 2021 z dôvodu uzatvorenia systému SAP a tým nemožnosti vystavenia faktúry.

Od 1. augusta 2013 je Centrum polygrafických služieb MV SR príspevkovou organizáciou ministerstva vnútra. Poskytujeme komplexné polygrafické služby pre potreby rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, organizácie v zriaďovacej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a organizácie, ktorým plní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky funkciu zriaďovateľa.

Katalóg gestorovaných tlačovín MV SR určený pre zabezpečenie činnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je sprístupnený na Intranete Ministerstva vnútra SR pod Sekciou ekonomiky.

Subjekty mimo rezortu MV SR v prípade záujmu o zabezpečenie a dodanie tlačiarenských produktov môžu svoje požiadavky posielať na cps@minv.sk.

Objednávky matričných tlačovín expedované od 1. januára 2019, budú fakturované v súlade s novým cenníkom. Ceny matričných tlačovín, v zmysle nového cenníka, sú uvedené vo zverejnenom objednávkovom formulári. Objednávky posielajte na cps.objednavka.matrika@minv.sk

 V súlade s nariadením č. 17/2014 MV SR o tlačovinách, čl. 9, ods. 1, ods. 2 žiadame gestorov tlačovín, aby svoje žiadosti predkladali na adresu: Centrum polygrafických služieb p. o., Sklabinská 1, P. O. BOX 11, 830 05 Bratislava, cps@minv.sk

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy